Terms of use

Nærværende Brugsbetingelser finder anvendelse for noestler.net og shop.noestler.net. Ved at benytte Hjemmesiden accepterer du at være bundet af nærværende brugsbetingelser. Yderligere information om brug af noestler.net og shop.noestler.net's produkter og services fremgår af shop.noestler.net's licensbetingelser, som har præcedens over disse brugsbetingelser. Enhver fravigelse fra brugsbetingelserne skal ske på skrift og være underskrevet af noestler.net eller shop.noestler.net for at være gyldig.

1 Rettigheder på Websitet

1.1 Al indhold på dette Website, inklusiv layout, tekst, billeder og lyd er copyright- eller varemærkebeskyttet af noestler.net og shop.noestler.net.

1.2 Enhver brug, kopiering, redistribuering, publicering, modificering eller lignende brug af indholdet på Websitet uden en skriftlig tilladelse fra noestler.net og shop.noestler.net er forbudt og kan resultere i civile og kriminelle lovsanktioner.

1.3 For at kunne gøre brug af indholdet på Hjemmesiden skal du indgå en aftale med shop.noestler.net om køb af et eller flere Billeder, som Nöstler Photo tilbyder dig ("Køber") på shop.noestler.net og andre hjemmesider, der drives af Nöstler Photo ("Hjemmesiden").

2 Ansvarsbegrænsning

2.1 Du påtager dig det fulde ansvar og risiko ved brug af hjemmesiden.

2.2 Noestler.net og shop.noestler.net er i intet tilfælde ansvarlig for funktionerne på hjemmesiden og kan ikke holdes ansvarlig for fejl i programmer, udregninger, transmissioner eller andre fejl som er medvirkende til, at der modtages ukorrekt eller forkert information.

3 Links

3.1 Hjemmesiden indeholder til tider links til tredjeparts hjemmesider. Nöstler Photo påtager sig ikke ansvaret for (mis-)brugen af personlige oplysninger på de eksterne internetsider, og vi opfordrer dig derfor til at læse den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der anvendes på disse og andre hjemmesider igennem, når du besøger dem.

3.2 Hyperlinks må kun laves til startsiden af Hjemmesiden. Links til underliggende sider kræver forudgående skriftlig tilladelse fra noestler.net. Indholdet fra hjemmesiden må ikke placeres på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing). Noestler.net kan uden skriftlig varsling forlange links fjernet til en hjemmeside.

4 Ændringer i Brugsbetingelser

4.1 Ændringer i Brugsbetingelser er til tider nødvendige. Du opfordres til regelmæssigt på læse den seneste version af Brugsbetingelserne, så du er sikker på, at du er bekendt med dem.

5 Lovvalg og værneting

5.1 Disse Brugsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist angående Brugsbetingelser skal afgøres ved Københavns byret i henhold til dansk lovgivning.

© Nöstler Photo November 2016